Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer over Mensa. De organisatie en de geschiedenis

Mensa is een internationale club (Mensa International), met verenigingen in meer dan honderd landen. Wereldwijd zetten we ons in voor de belangen van hoogbegaafden op allerlei niveaus.
Ook in Nederland zijn we heel actief. We bieden een zeer volle agenda voor allerlei activiteiten, borrels en Special Interest Groups (SIG's). Daarnaast zetten we ons ook in bredere zin in voor de belangen van hoogbegaafden (SlimmerIQuiz) en we publiceren veel over hoogbegaafdheid (HIQ Magazine). Onze Mensa-zustervereniging in de Verenigde Staten heeft bovendien Mensa For Kids ontwikkeld, een site die hoogbegaafde kinderen allerlei handreikingen biedt.
Als je een IQ-test doet en in de hoogste twee procent van de bevolking scoort, heten we je bij Mensa Nederland van harte welkom!

Het is een vereniging als andere: er zijn leden, er is een bestuur, er is veel gezelligheid, er ontstaan veel vriendschappen en ze hebben iets gemeenschappelijks dat hen bindt. In het geval van Mensa is dat een hoog IQ. Niets meer en niets minder: geen verworven recht, geen bijzondere prestatie, maar iets dat voornamelijk in de genen zit. Veranderen kun je het niet, maar Mensa biedt het individu een plek om erover te leren en te ontdekken wat het betekent.

Voor je lidmaatschap maken opleidingsniveau, achtergrond, politieke voorkeur, leeftijd en culturele achtergrond dus niets uit. En de reden om lid te worden is voor iedereen anders. Nieuwsgierigheid, zelfontplooiing, bevestiging, het vinden van gelijkgestemden; veel hoogbegaafden zoeken een plek waar ze zich thuis voelen of waar ze meer leren over het bezit van een hoog IQ. Mensa is die plek te voeten uit.

In welk opzicht is Mensa anders dan andere verenigingen?

Bij Mensa kom je heel veel mensen tegen met wie je meteen een direct contact hebt. Vaak ook een heel diep contact. En het bijzondere is dat je daarvoor niet eens heel veel van die mensen hoeft te weten. Een "geestelijke speeltuin" zoals één van onze leden het mooi zegt. Of: een vereniging die je de kans geeft om adem te halen. dat maakt Mensa uniek.

Mensa in cijfers

Aantal leden

4028
 • Vrouwen
 • Mannen
 • Anders/wil niet zeggen

Verdeling naar leeftijd en geslacht

Ledenaantal naar leeftijd

De doelstellingen van Mensa Nederland.

Mensa is een zeer gezellige vereniging met veel activiteiten. Op de achtergrond spelen nog een paar belangrijke zaken mee, namelijk de doelstellingen.

Vereniging Mensa Nederland stelt zich ten doel:

 • de onderlinge contacten van personen met een hoge algemene intelligentie te bevorderen;
 • de belangen van personen met een hoge algemene intelligentie te behartigen;
 • de onder haar leden levende ideeën en interesses een ruimere ontplooiingsmogelijkheid te verschaffen;
 • medewerking te verlenen aan algemeen onderzoek op het gebied van intelligentie, en dergelijk onderzoek te stimuleren.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • de contacten tussen de leden onderling te bevorderen;
 • lezingen, discussies en ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren;
 • onderzoek te houden naar meningen en standpunten van haar leden;
 • andere, niet met de wet in strijd zijnde middelen.

Slimme kinderen.

Slimme kinderen

In 2013, toen Mensa 50 jaar bestond, ontwikkelden Mensaleden Charlotte Hoyng en Berthil Oljans voor het basisonderwijs de SlimmerIQuiz. Hiermee hebben onderwijskrachten een prachtige tool in handen waarmee ze hun leerlingen extra kunnen uitdagen.

Voor slimme kinderen heeft de Amerikaanse Mensa Foundation het (Engelstalige) Mensa for Kids ontwikkeld.


Onderzoeker, student of journalist?

Onderzoeker, student of journalist?

Ben je onderzoeker, scriptiestudent of journalist? En wil je met ons overleggen over medewerking aan onderzoek of een artikel in de media? Leg je vraag of verzoek dan ons voor via het contactformulier. Houdt er rekening mee dat Mensa vrijwel geheel draait op vrijwilligers. Het kan dus even duren voordat er iemand reageert.