Hoogbegaafdheid

Volgens de criteria van het lidmaatschap van Mensa is iemand hoogbegaafd wanneer zijn of haar IQ in de hoogste 2% van de bevolking scoort.

Sinds de oprichting van de vereniging, is de maatschappelijke betekenis van het woord hoogbegaafd gaan verschuiven. Daarom spreken we binnen Mensa liever over hoogintelligenten of HIQ's. Toch kunnen we niet om het woord hoogbegaafdheid heen, het is in zekere mate ingeburgerd. Mensalid Maud Kooijman presenteerde als resultaat van een onderzoek in november 2007 op het Symposium Kenschetsing Hoogbegaafdheid de volgende definitie: "Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Hij of zij schept plezier in creëren." Veel Mensaleden herkennen zich in deze beschrijving en zijn blij met het positieve zelfbeeld dat aan deze definitie ontleend kan worden.

Kijk voor meer informatie over IQ en hoge intelligentie ook eens op deze verzamelpagina's (niet gelieerd aan Mensa):

Startpagina IQ

Landelijk Informatiepunt Hoogbegaafdheid

Choochem

Links naar partnerverenigingen

Mensa QuotientIn het MensaQuotiënt leest u alles over het leven met een hoge intelligentie. Het boek bevat daarnaast veertien interviews met Mensa-leden. Het boek is te bestellen door € 10 over te boeken ovv adres, postcode en woonplaats.