Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy Statement

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van jouw persoonsgegevens is van essentieel belang voor Vereniging “Mensa Nederland”. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De gegevens van leden, klanten en bezoekers worden opgenomen in onze verenigingsadministratie. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 3 Vrijstellingsbesluit, hoeft deze verwerking van persoonsgegevens niet gemeld te worden bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is Vereniging “Mensa Nederland”, statutair gevestigd te ’s Gravenhage en kantoorhoudende te (6717 LZ) Ede aan het Horapark 9.

Leden zijn op grond van hun lidmaatschap statutair verplicht opgave te doen aan het bestuur van de vereniging van hun naam, adres en woonplaats, alsmede van de mutaties daarvan. Deze gegevens worden door het bestuur vertrouwelijk behandeld met dien verstande dat het bestuur de vrijheid heeft deze gegevens aan de overige leden van de vereniging bekend te maken.

Omdat het bevorderen van contacten een van de doelstellingen van de vereniging is, heb je op de ledensite de mogelijkheid om meer over jezelf te vertellen en staat de ledensite het toe dat leden die ingelogd zijn andere leden kunnen opzoeken.

Als lid kun je met motivatie het bestuur verzoeken dat jouw gegevens via de ledensite niet beschikbaar zijn voor andere Mensa leden.

Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze klanten en bezoekers te kunnen bieden of overeenkomsten voor te bereiden of uit te voeren.

Jouw (e-mail) adres wordt uitsluitend gebruikt door Mensa voor correspondentie.

Clickgedrag

Op de website van Mensa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Gebruik van cookies

Mensa maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.

Voor de duur van de ‘breinkraker’ wordt een cookie geplaatst waardoor na het afronden van de ‘breinkraker’ een indicatie van de score kan worden gegeven.

Bij het inloggen op de ledensite wordt een cookie geplaatst. Deze is bedoeld om ingelogd te blijven tijdens dat bezoek en indien aangevinkt ook bij volgende bezoeken.

Beveiliging

De infrastructuur en programma's voor het administreren van klantgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen?

Indien er vragen zijn over het privacybeleid van Mensa, kan gebruik worden gemaakt van onderstaand contactformulier.

Mensa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid van Mensa.

Vereniging “Mensa Nederland”, oktober 2016