Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw onderzoek bewijst: jongens en meisjes even slim

Is er een verschil in IQ tussen jongens en meisjes? Niet volgens een analyse van de Katholieke Universiteit Leuven. Het onderzoek vergeleek ruim 3 decennia aan testresultaten, en wat bleek? Jongens en meisjes presteren op hetzelfde niveau. Hoofdonderzoeker Jacques Grégoire hoopt daarmee definitief een einde te maken aan vooroordelen en verdeling op basis van gender.

Alle vooroordelen ontkracht

Het is een bekend stereotype dat jongens succesvoller zijn in exacte wetenschappen en meisjes in taal- en literatuurstudies. Bijvoorbeeld omdat jongens minder op hebben met communicatie. Of omdat meisjes nou eenmaal minder goed zijn in visuele en ruimtelijke taken. Na het analyseren van 35 jaar aan verzamelde gegevens, ontdekte onderzoeker Jacques Grégoire echter geen verschil in prestaties tussen jongens en meisjes.

Onderzoek maakt einde aan discussie

Voor zijn onderzoek analyseerde Grégoire 35 jaar aan testresultaten onder groepen van telkens ruim 1.000 Franse kinderen. Hij vergeleek de scores van jongens en meisjes tussen de 6 en 16 jaar op de zogenaamde WISC-test. Deze Wechsler Intelligence Scale for Children toetste niet alleen hun intelligentie, maar ook hun vaardigheden op verschillende cognitieve vlakken. Daaruit bleek het volgende:

  • Er was geen aantoonbaar verschil tussen de totale IQ-scores van jongens en meisjes
  • Evenveel jongens en meisjes hadden een hoge of juist lage cognitieve score
  • Jongens en meisjes scoorden hetzelfde op het gebied van verbaal begrip, visueel-ruimtelijk inzicht, werkgeheugen, en het vermogen om nieuwe problemen op te lossen

Toch een klein verschil in verwerkingssnelheid

Waren er dan helemaal geen verschillen? Toch wel. Grégoire merkte een verschil op in verwerkingssnelheid. Zo bleek dat meisjes net wat sneller waren in het onbewust verwerken van informatie. Hoewel hij nog niet kan bewijzen waar dat aan ligt, heeft Grégoire wel wat theorieën over de factoren die daaraan bijdragen:

  • Betere leesvaardigheid
  • Sterkere fijne motoriek en hand-oogcoördinatie
  • Aandachtscontrole, oftewel: beter in opletten

“Dit verschil kan, in ieder geval gedeeltelijk, verklaren waarom meisjes assertiever gedrag vertonen op school en op hoger academisch niveau presteren dan jongens tijdens hun puberteit en jongvolwassenheid,” aldus Grégoire. “Buiten dit verschil in verwerkingssnelheid, tonen de data geen specifieke intellectuele aanleg in jongens en meisjes voor bepaalde leerstof of voor bepaalde opleidingen,” concludeert hij.

Over de onderzoeker

Jacques Grégoire is professor aan de faculteit van Psychologische en Pedagogische wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Als wereldwijde expert op het gebied van psychometrie houdt hij zich bezig met diverse technieken waarmee wetenschappers zaken zoals kennis, vaardigheden en karaktereigenschappen meten. Zo hielp hij diverse Amerikaanse IQ-testen ontwikkelen die de intelligentie van volwassenen (WAIS-IV) en kinderen (WISC-IV, WISC-V) kunnen bepalen.

Bron: Grégoire, J. (2020). Intellectual Differences Between Boys and Girls, 35 Years of Evolution from WISC-R to WISC-V. A.N.A.E., 169, 673-681.

 

Jacques Grégoire