Skip to main content

IHBV publiceert nieuw boek Hoogbegaafde senioren

Wil je meer weten over hoogbegaafde senioren of behoor je zelf tot deze doelgroep? Lees dan het boek Hoogbegaafde senioren, een uitgave van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV).

Hoogbegaafde senioren, een vergeten doelgroep

Er is veel informatie te vinden over hoogbegaafde kinderen en ook steeds meer over hoogbegaafde volwassenen. Maar hoe zit het met de hoogbegaafde senioren? Ondanks dat het aantal ouderen toeneemt, is er voor deze doelgroep nog weinig aandacht. Hoogbegaafde senioren is geschreven door 7 auteurs, waaronder Noks Nauta en Ine Schouwstra, die ook de redactie voerden. Met dit boek willen de schrijvers de kennis en informatie over hoogbegaafde senioren vergroten, om daarmee het welzijn van deze doelgroep te verbeteren.

Over de inhoud

Alvast een voorproefje van de inhoud van Hoogbegaafde senioren. Het boek is geschikt voor zowel de hoogbegaafde ouderen zelf als hun omgeving en zorgverleners. De 6 ervaringsverhalen van hoogbegaafde senioren, zowel thuiswonend als in een zorginstelling, bieden veel herkenning en inzicht. Er is aandacht voor de specifieke problemen waar hoogbegaafde ouderen mee te maken kunnen krijgen, waaronder dementie. Het boek sluit af met praktische aanbevelingen.

Hoogbegaafde senioren is online verkrijgbaar

Wil je meer weten over deze uitgave? Kijk dan op de website van het IHBV voor meer informatie en bestel het boek Hoogbegaafde senioren voor € 24 in de webshop van het IHBV.

Over het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV)

Het IHBV heeft als doel het verzamelen en verspreiden van kennis over hoogbegaafde volwassenen. Naast Hoogbegaafde senioren publiceerde het IHBV meerdere onderzoeken, boeken en diverse informatieve brochures. Zoals het boek Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in, en het onderzoek Levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld van hoogbegaafden. Meer informatie vind je op de website van het IHBV.