Andere organisaties

Centrum voor Begaafdheids Onderzoek CBO, Katholieke Universiteit Nijmegen. Adviespraktijk voor hoogbegaafden. Hoofd: Prof. Dr. F.J. Monks.

Fonds Hoogbegaafdheid

Psychologische Adviespraktijk Begaafden Utrecht PABU. Vanuit hun eigen deskundigheid onderzoeken, adviseren of begeleiden een psycholoog, een orthopedagoog en een onderwijskundige vragen rond hoogbegaafdheid.