Internationaal

Mensa International coördineert de oprichting en ondersteuning van nationale Mensa's. Het internationale bestuur bemoeit zich niet met de nationale activiteiten, maar beperkt zich tot het waarborgen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid en het zo uniform mogelijk houden van de selectieprocedure.
Iedere nationale Mensa moet voldoen aan een aantal voorwaarden van Mensa International, zodat de verschillende Mensa's een eenheid blijven vormen. Deze voorwaarden betreffen elementaire zaken zoals de doelstellingen van de vereniging, toelatingseisen voor de leden en de manier van besturen. Een van de belangrijkste punten is dat Mensa als vereniging geen politiek standpunt inneemt of enige ideologische, filosofische, politieke of religieuze binding aangaat.
De nationale Mensa's heffen hun eigen contributie en dragen een deel af aan Mensa International, onder andere voor het oprichten van nationale Mensa's in landen waar de vereniging nog niet vertegenwoordigd is.
Mensa heeft afdelingen in vrijwel alle Europese landen, en verder in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Colombia, Brazilië, Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië, Maleisië, Filippijnen, Hong Kong, Japan, India, Pakistan, Zuid-Korea, Wit-Rusland, Egypte en Zuid-Afrika. De meeste afdelingen hebben enkele honderden tot enkele duizenden leden. Op afstand de grootste zijn de afdelingen in Groot-Brittannië en Ierland (samen zo'n 26.000 leden) en de Verenigde Staten (rond de 49.000 leden). Tot de kleinste (met ieder minder dan vijftig leden) behoren de afdelingen van Egypte, Indonesië en Mexico.