Wat kost lidmaatschap?

De Vereniging Mensa Nederland houdt de kosten voor toelating en lidmaatschap zo laag mogelijk. De kosten voor activiteiten dekken bijvoorbeeld alleen de kostprijs om de drempel voor deelname laag te houden. Korting op de jaarcontributie is mogelijk voor parttimers, studenten, uitkeringsgerechtigden, zelfstandigen met een inkomen gelijk aan of lager dan het minimuminkomen, mensen zonder inkomen en vermogen en voor gezinsleden.

 

Een overzicht van kosten vind je aan de rechterzijde van deze pagina