Ben je al getest?

Sommigen mensen zijn - bijvoorbeeld voor hun opleiding of werk - al getest op intelligentie. Als je op grond van een eerder afgelegde intelligentietest het lidmaatschap van Mensa wilt aanvragen, kun je ons je originele testresultaten opsturen (kopieën, scans e.d. zijn niet toegestaan). De Mensa-psycholoog zal deze verifiëren en beoordelen op de toelatingseis van het 98ste percentiel.

Wat moet je dan opsturen?

 1. Een formele uitslag van je intelligentietest, op origineel briefpapier van de psycholoog met briefhoofd, en door de psycholoog gedateerd en ondertekend. Kopieën of scans kunnen we alleen accepteren als deze zijn gewaarmerkt door een daartoe bevoegd psycholoog of een notaris.
  De uitslag van de intelligentietest moet vermelden:
  - naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de geteste persoon;
  - de datum van het testonderzoek;
  - de naam/namen van de gebruikte test(en);
  - de resultaten in de vorm van ruwe scores en (indien mogelijk) behaalde percentiel(en).
 2. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 3. Een begeleidend schrijven met vermelding van een emailadres waarlangs we je kunnen bereiken.
De kosten voor het beoordelen van je verzoek vind je in het overzicht hiernaast. Dit bedrag dien je over te maken op bankrekening NL40 INGB 0000 5522 00 t.n.v. 'Mensa Nederland' onder vermelding van 'aanvragen lidmaatschap' en de naam van de betreffende persoon.

Na ontvangst van je teststukken en je betaling ontvang je zo snel mogelijk het resultaat van de verificatie van de stukken. Alle ingezonden stukken krijg je retour.
Indien alles goed bevonden is, krijg je uiteraard de uitnodiging om lid te worden van de Vereniging Mensa Nederland.

Je kunt je verzoek met de stukken sturen aan:
Vereniging Mensa Nederland
T.a.v.: Testpsycholoog
Horapark 9
6717 LZ Ede