Concert van pianovirtuozen: prachtig slot van Mensa jubileum

Ede, 11 december 2013

Motto: Talent meets Talent!

Mensa, de vereniging voor hoogintelligente mensen in Nederland, viert in 2013 het vijftigjarig bestaan. Het hele jaar zat bomvol met feestelijkheden en het jubileum kreeg als thema "GOUD". Normaal is er al veel te beleven voor de leden, nu kregen veel evenementen ook nog een 'gouden randje'. Het jubileumjaar eindigt met een prachtig slotakkoord: een concert van pianovirtuozen van de Imola Piano Academie in Eindhoven (IPA-E). De academie start in december een talentontwikkelingsprogramma voor pianisten. Samen vieren Mensa en de Imola Academie op 14 december beide mijlpalen met een gouden concert onder het motto: Talent meets Talent. Zo wordt Mensa's jubeljaar op passende wijze afgesloten.

Mensa heeft vier hoofddoelen: zorgen dat hoogintelligente mensen elkaar kunnen ontmoeten, zorgen dat hoogbegaafden kansen krijgen om zich te ontwikkelen, onderzoek mogelijk maken onder hoogbegaafden en belangen behartigen. Dit jubileumjaar heeft in ieder geval geleid tot gouden ontmoetingen tijdens een symposium over ontwikkeling van talent op het werk. Erik Matser, neuropsycholoog en mededirecteur van de Imola Piano Academie, sprak tijdens het symposium over de vraagstelling: wat is er nodig om toptalent tot ontwikkeling te brengen?

Deze ontmoeting leidde tot een bijzonder extraatje in het jubileumjaar: een gouden concert exclusief voor Mensaleden en hun introducés. Drie pianovirtuozen en docenten bij de Academie - André Gallo, Vincenzo Maltempo en Alessandro Marino - spelen werken van Liszt, Gottschalk en Debussy. Ze geven daarbij toelichting op de werken. Na afloop is er ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De Imola Academie Eindhoven (IPA-E) is een instituut waar muzikale talenten de ruimte krijgen hun talent te ontwikkelen. De bezoekende pianisten worden docent aan de IPA-E. Bijzonder is de onderwijsfilosofie waarbij de studenten naast een aanbod van lessen ook de kans krijgen om volgens eigen ideeën het ontwikkelproces te bevorderen, dit middels individuele trajecten. Daarin herkennen Mensalen veel. Dat past in onze ervaring goed bij hoog-intelligente mensen.

Mensa en de Imola Academie hebben elkaar gevonden op dat thema: toptalent laten bloeien. Nederland BV wil talent bevorderen, maar schiet daarin tekort. Nederland biedt passend onderwijs aan de onderkant van het spectrum, maar mist enorme kansen voor de kinderen en volwassenen die hoog-intelligent zijn. Mensen met talent verdienen ook passend aanbod, mensen met een hoge intelligentie verdienen het om de ruimte te krijgen tot bloei te komen. Mensa zet zich in om hoog-intelligente mensen te ondersteunen, in hun werkend leven en in hun wens tot persoonlijke ontwikkeling. Mensa ziet een samenwerking met Imola als een gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen.