Slimmerikenvereniging Mensa Nederland viert 50e verjaardag

Ede, 20 augustus 2013

Vereniging Mensa Nederland, de vereniging voor mensen met een hoge algemene intelligentie, viert dit jaar haar 50e verjaardag. Op 17 augustus was de officiële ‘gouden’ verjaardag. Op die datum kleurde de website GOUD. Vanaf die datum staat een videofilmpje over 50 jaar Mensa online. De vereniging heeft voor haar leden het hele jaar feestelijke activiteiten gepland door het hele land. Alle GOUDEN activiteiten krijgen een gouden randje, of het nu gaat om een borrel, stadswandelingen, gezellige of leerzame weekends, kampeer- en zeilweekends, of een mottorrit. Rond 1 oktober wordt de feestelijkheid ook voor de rest van Nederland merkbaar. Mensa organiseert dan voor leerlingen van basisscholen een bijzondere wedstrijd: de Slimmeriquiz. Op 9 oktober is de finale, gepresenteerd door Dolores Leeuwin, bekend van Het Klokhuis.

Mensa: het hele jaar feestelijkheden

 Mensa is een vereniging voor mensen met een hoge algemene intelligentie. Een vereniging die vijftig jaar terug kleinschalig begon als ontmoetingsplaats voor mensen die meer dan gemiddeld slim zijn. Mensa kent een bloeiend verenigingsleven; in elke regio zijn regelmatig activiteiten. En het hele jaar door zijn er voor alle leden activiteiten waarbij naast gezelligheid, je brein laten werken en nieuwe dingen leren voorop staan. Voor wie wil is er eigenlijk (bijna) elke dag wel iets te doen.


50 jaar Mensa: van gezellig clubje naar belangenbehartiging

In de loop der jaren is Mensa uitgegroeid tot een volwassen organisatie die niet alleen gezelligheid voor de leden wil bieden, maar ook wil bouwen aan meer begrip voor en bekendheid met hoge intelligentie in de samenleving. Eén van de speerpunten is onderwijs. Mensa Nederland is blij met de positieve ontwikkelingen in zowel het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs, waar de aandacht groeit voor kinderen die méér kunnen en willen.


Slimmeriquiz: een wedstrijd voor basisschoolleerlingen

'De jeugd heeft de toekomst' . Mensa wil haar gouden jubileum dan ook vieren door jonge slimmeriken uit groep 8 uit heel Nederland te laten deelnemen aan een wedstrijd, de ‘Slimmeriquiz’. Elke basisschool mag een team van drie leerlingen afvaardigen naar de voorronde van de quiz op 1 oktober. De voorronden worden gehouden op zogenaamde begaafdheidprofielscholen, verspreid over Nederland. De winnaars van de voorrondes spelen tegen elkaar op 9 oktober. De quiz is georganiseerd door de commissie die zich binnen Mensa bezighoudt met onderwijs.


Rond 1 oktober een piek in de feestelijkheden

Rond 1 oktober hebben de festiviteiten een piek. Aangezien 17 augustus midden in de zomervakantie valt voor velen, zijn de grootste festiviteiten vóór en na de zomer. Voor de internationale vereniging is 1 oktober een belangrijke dag die sinds een paar jaar wordt gevierd als ‘Intelligence Day’. Op 1 oktober 2013 vieren we die dag in Nederland met een symposium over hoogbegaafdheid en werk onder de titel “Gaan voor GOUD!”. Het symposium is bedoeld voor leden. Hoge intelligentie is soms een enorm voordeel omdat je sneller verbanden ziet, meerdere vakgebieden kunt overzien. Maar er is soms ook treurnis. Er zijn nog veel slimmeriken die zich intens vervelen op het werk ; en in het ergste geval worden ze daar ziek van. Dat risico is reëel voor hoogbegaafden als ze niet in een werkkring terecht komen waar alles uit hen gehaald wordt. Het symposium dit jaar mikt vooral op kennis vergroten en empowerment van de leden zelf. Onderwerpen die aan bod komen zijn: beter samenwerken op de werkvloer, herkenning van de eigen kracht en beperkingen.

Voorzitter Grethe van Geffen van Mensa Nederland: “Meer kennis en ervaring over (hoog)begaafdheid op de werkvloer ontwikkelen, is hard nodig; en toch is er meer bekend dan men wel eens denkt. Dat willen we met onze leden delen. We weten dat er veel uit hoogbegaafden te halen is en dat op dat vlak nog veel valt te winnen. Die kennis naar buiten brengen en bedrijven ervan laten profiteren, dat is de uitdaging voor de komende jaren voor Mensa!”, aldus Grethe van Geffen. “Er is nog genoeg voor ons te doen de komende jaren.”