Hoogbegaafden uit Europa confereren in Utrecht

28-07-2009

Van 29 juli tot en met 2 augustus vindt in Utrecht de EMAG plaats (European Mensas Annual Gathering). Zo’n vierhonderd hoogbegaafden worden verwacht uit alle landen van Europa. Op het programma staan lezingen, workshops, rondleidingen en discussiefora over allerhande onderwerpen van wetenschappelijk tot sociaal, en alles met een connectie tot hoge intelligentie. Er zijn in Europese landen ongeveer 50.000 “Mensalen”. Mensa is een internationale organisatie voor hoogbegaafden, met aangesloten verenigingen in ongeveer vijftig landen. De vereniging Mensa Nederland heeft ruim 3.600 leden.

Mensa zet zich in voor hoogbegaafden door het stimuleren van ontmoeting, onderzoek, belangenbehartiging en ontplooiing. Het internationale bestuur wil het internationale karakter van Mensa versterken en bevordert ontmoeting van Mensalen uit verschillende landen. De jaarlijkse EMAG biedt een platform voor uitwisseling op sociaal en cultureel gebied. Daarnaast wordt kennis uitgewisseld over hoogbegaafdheid.

“Door het organiseren van de EMAG, leveren we een bijdrage aan wederzijds begrip tussen verschillende culturen in Europa, vandaar dat we dit jaar het thema ‘Crossing Borders’ hebben gekozen”, zegt Angela Riddering, bestuurslid PR van Mensa Nederland. “Door de pers uit te nodigen kunnen we aan de buitenwereld laten zien wat hoogintelligentie betekent. We hebben het programma inhoudelijk interessant gemaakt, met veel ruimte voor ontmoeting. De conferentie wordt geopend door ondernemer Annemarie van Gaal. Daarnaast zijn bijzondere onderdelen bijvoorbeeld een rondleiding bij NS, enkele denktankbijeenkomsten met Rijkswaterstaat en een presentatie van kunstenaar Theo Jansen. Hij maakt beelden die kunnen bewegen, bijvoorbeeld in de wind op het strand. Zo laten we zien dat het hebben van een hoge intelligentie niet per definitie een probleem is, het is mogelijk om leuke dingen te doen met deze bijzondere kwaliteit.”

Tot nu toe heeft Mensa nooit actief de pers benaderd om bij een evenement aanwezig te zijn. Waarom nu wel? Riddering: “We zetten een stap naar een grotere openheid. Nu er meer aandacht is voor hoge intelligentie in het onderwijs en op andere plekken in de samenleving, is de tijd rijp dat dit fenomeen, en ook de positieve kant hiervan, meer zichtbaar wordt in de samenleving. Het is tegenwoordig bespreekbaar dat hoogintelligent zijn voordelen heeft en ook nadelen.”