Boeken: Omgaan met hoogbegaafdheid en persoonlijke verhalen

Hoogbegaafd. Dat zie je zó!

Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden

Auteur: M.B.G.M. Kooijman - van Thiel (red.)

OYA Productions | 2008
ISBN13: 9789090235264
Omschrijving: In dit boek wordt het Delphimodel Hoogbegaafdheid gepresenteerd, een existentieel model dat empowerment van hoogbegaafden beoogt. Het geeft antwoord op vragen als: wat betekent het om hoogbegaafd te zijn, hoe functioneren hoogbegaafden, welke zijn de basiskenmerken van hoogbegaafdheid? Het model is in positieve termen gesteld, ofschoon tegelijkertijd de moeilijke achterkant (de valkuilen) van hoogbegaafdheid in beeld komen. Het boek gaat tevens in op de controverse rondom prestaties en op het uit de kast komen van hoogbegaafden.

Te veel mens, te weinig dier

leefadviezen voor intelligente mensen

Auteur: H. de Vries

189 pagina's | Ambo | juni 1999
ISBN10: 9026315902
ISBN13: 9789026315909
Omschrijving: Dit boek is geschreven voor de vele fijngevoelige, wat eigenaardige intellectuelen die in het algemeen genoeg hebben aan zichzelf. Maar onvermijdelijk moeten ze af en toe ook naar buiten, onder de mensen, en dan gaat het vaak mis... De druk van het heilige moeten moet de hoogbegaafde mens overboord zetten. Accepteren en niet te veel beredeneren. Gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en volwassenen brengt de auteur op een soms sarcastische/cynische manier zijn boodschap.

Ongeleide projectielen op koers

werken en leven met hoogbegaafdheid

Auteurs: N. Nauta en S. Ronner

142 pagina's | Pearson Assessment and Information | juni 2007
ISBN10: 9026517998
ISBN13: 9789026517990
Omschrijving: Dit boek geeft elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun eigen weg zoeken nadat zij uit de koers zijn geraakt. De auteurs, Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog, en Sieuwke Ronner, psycholoog, kennen de genoemde voorbeelden vanuit hun professionele en persoonlijke ervaringen. Zij bieden concrete handvatten om richting te geven aan talenten.

Hoe het leven mij misleidde

Een hoogbegaafde in ontwarring

Auteur: Willem Wind

HBboek / 2003
ISBN: 9080763810
Omschrijving: Dit boekje wil je helpen jezelf te vinden op het moment dat het fenomeen hoogbegaafdheid je leven in een ander perspectief plaatst. Gebruikmakend van voorbeelden, tips en anekdotes uit zijn eigen leven schetst de auteur zijn omgang met hoogbegaafdheid.

Verleidt jezelf tot excellentie!

Gereedschap voor extra intelligente mensen

Auteur: Willem Kuipers

Free Musketeers | februari 2009
ISBN10: 9085399262
ISBN13: 9789085399261
Omschrijving: Als je extra intelligent bent en wilt excelleren, ben je vaak zelf het lastigste obstakel. Beperkende overtuigingen over je eigen kwaliteiten remmen je af. Dit boek biedt gereedschap om die overtuigingen te verruimen.

The gifted Adult

A Revolutionary Guide for Liberating Everyday Genius

Auteur: Mary-Elaine Jacobsen

399 pagina's | Ballantine Books | november 2000
ISBN10: 0345434927
ISBN13: 9780345434920
Omschrijving: In dit boek wordt het begrip (hoog)begaafde volwassene gedemystificeerd. Het geeft praktische aanwijzingen om zelf-sabotage en onderpresteren te boven te komen.