Boeken: Handboeken en (populair) wetenschappelijk werk m.b.t. hoogbegaafdheid.

International Handbook Of Research And Development Of Giftedness And Talent

Auteurs: K. A. Heller & F.J. Möncks & R. Subotnik

950 pagina's | Elsevier Publishing Company | 2nd Revised edition | december 2000
ISBN10: 0080437966
ISBN13: 9780080437965
Omschrijving: De eerste druk van dit handboek kwam uit in 1993 en ontving ruime erkenning. Allerlei internationale perspectieven m.b.t. begaafdheid en talent zijn er in bij elkaar gebracht. Ook de tweede (sterk uitgebreide) druk blijkt een zeer belangrijk naslagwerk voor onderzoekers en studenten die zich bezig houden met dat uitgebreide terrein van begaafdheid en talent.

Intelligence

A Very Short Introduction

Auteur: Ian Deary

152 pagina's | Oxford University Press | illustrated edition | februari 2001
ISBN10: 0192893211
ISBN13: 9780192893215
Omschrijving: Deze korte introductie omschrijft wat tot nu in psychologisch onderzoek is ontdekt over hoe en in welke mate mensen van elkaar verschillen in denkkracht.

Soorten Intelligentie

meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw
relativering belang van iq-tests

Auteur: Howard Gardner

253 pagina's | Nieuwezijds B.V. | februari 2002
ISBN10: 9057121336
ISBN13: 9789057121333
Omschrijving: In "Soorten Intelligentie" (de vertaling van Intelligence Reframed) maakt Howard Gardner de balans op van zijn meervoudige intelligentietheorie. Hij geeft bovendien praktische tips voor het gebruik van zijn intelligentietheorie in het onderwijs. Hij relativeert het belang van IQ-tests (die bepaalde intelligenties niet meten), en speculeert over de betekenis van meervoudige intelligenties op het werk in de toekomst.