De minder leuke dingen

Erg intelligent zijn, kan ook onaangenaam uitpakken. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Je bent snel verveeld op school, op het werk, of in sociale contacten. De hoge intelligentie zorgt ervoor dat je veel dingen snel oppikt, maar dat je weinig mensen ontmoet die even snel denken. Als je in je omgeving veel "snelle denkers" hebt, verdwijnt dit nadeel meestal.
  • Je wordt niet of moeilijk sociaal aanvaard. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je zinnen van anderen afmaakt, dingen denkt en zegt die "bizar" gevonden worden, of je liever niet aansluit bij de activiteiten van anderen. Ook is het mogelijk dat anderen afgunstig zijn door je (intellectuele) prestaties.
  • Je bent extra gevoelig voor indrukken. Deze "hoogsensitiviteit" gaat namelijk vaak samen met hoge intelligentie. Hoogsensitiviteit zorgt ervoor dat bijv. harde geluiden, agressieve beelden, of onrecht je meer dan gemiddeld uit je psychische evenwicht kunnen halen.
Hoogintelligente personen hebben natuurlijk niet allemaal deze problemen. Dat is grotendeels het gevolg van al dan niet jong leren omgaan met hun hoge intelligentie in een sociale context. Om dat jong te kunnen leren, wordt er soms gepleit voor apart onderwijs voor hoogintelligente kinderen. Binnen Mensa is er uiteraard de nodige aandacht voor genoemde problemen.