Doelstelling

Vereniging Mensa Nederland stelt zich ten doel:

  1. de onderlinge contacten van personen met een hoge algemene intelligentie te bevorderen;
  2. de belangen van personen met een hoge algemene intelligentie te behartigen;
  3. de onder haar leden levende ideeën en interesses een ruimere ontplooiingsmogelijkheid te verschaffen;
  4. medewerking te verlenen aan algemeen onderzoek op het gebied van intelligentie, en dergelijk onderzoek te stimuleren.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. de contacten tussen de leden onderling te bevorderen;
  2. lezingen, discussies en ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren;
  3. onderzoek te houden naar meningen en standpunten van haar leden;
  4. andere, niet met de wet in strijd zijnde middelen.

Hoe kun je lid worden?

Heb je al eerder een IQ-test gedaan? Dan kun je, na de beoordeling van die test door onze psychologen, direct het lidmaatschap aanvragen.
Mensa neemt tijdelijk geen toelatingstest af. We verwachten dit snel in de loop van 2017 weer te kunnen bieden. Wil je weten wanneer? Laat dan je mailadres achter op onze contactpagina.