Wat kost lidmaatschap?

De Vereniging Mensa Nederland houdt de kosten voor toelating en lidmaatschap zo laag mogelijk. De kosten voor activiteiten dekken bijvoorbeeld alleen de kostprijs om de drempel voor deelname laag te houden. Korting op de jaarcontributie is mogelijk voor parttimers, studenten, uitkeringsgerechtigden, zelfstandigen met een inkomen gelijk aan of lager dan het minimuminkomen, mensen zonder inkomen en vermogen en voor gezinsleden. De genoemde contributiebedragen zijn op basis van een incassoregeling.

Jaarcontributie (voor leden in Nederland) € 35,-
Jaarcontributie (voor leden in Nederland met korting) € 17,50
Jaarcontributie voor leden in Europa (buiten NL) € 50,-
Jaarcontributie voor leden in buiten Europa € 59,-
Jaarcontributie gastlid buitenlandse Mensa in Europa € 20,-
Jaarcontributie gastlid buitenlandse Mensa buiten Europa € 29,-
Inschrijfgeld € 17,50
Thuistest papier nakijken € 6,75
Thuistest online gratis
Test door psycholoog € 54,-
Test psycholoog met korting* € 40,75
Beoordelen andere testuitslag € 17,25

* Korting op de officiële test is mogelijk voor diegenen die betaald hebben voor het laten nakijken van hun thuistest op papier.