Mensa toelatingstest

Als de uitslag van de onlinetest aangeeft dat je goede kans maakt om de officiële Mensa toelatingstest te halen, volgt automatisch informatie over deelnemen aan de eindtest op je scherm. 

 

Locatie en kosten 

De officiële toelatingstest van Mensa Nederland is een geijkte (gestandaardiseerde) intelligentietest. Deze wordt onder verantwoordelijkheid van een erkend psycholoog afgenomen op een plek in Nederland waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd de test afleggen. Je ziet de beschikbare data en locaties na het afronden van de onlinetest. De kosten voor deze test op locatie bedragen €54,-. 

 

IQ-score

De score van een officiële toelatingstest van Mensa geeft antwoord op de vraag hoe intelligent jij bent. Dit is uitgedrukt in IQ-scores van de gebruikte tests en percentielen. (Voor uitleg over percentielen klik hier.) De psycholoog geeft alleen aan jou je eigen uitslag door, niet aan Mensa. 

 

Jonger dan 16? 

Ben je jonger dan 16 jaar, dan is schriftelijke toestemming nodig van je ouders of voogd voor deelname aan de eindtest. Het formulier hiervoor moet tijdens de aanmelding ingevuld worden.

 

Toelatingsvoorwaarde Mensa

Als de uitslag van de officiële toelatingstest aangeeft dat je lid kunt worden, geeft de testpsycholoog jouw NAW-gegevens door aan Mensa. De uitslag van jouw IQ-score wordt niet aan Mensa doorgegeven.

 

Wees welkom!

Mensa nodigt iedereen die aan de toelatingsvoorwaarde voldoet uit om lid te worden.