Mensa toelatingstest

Als de uitslag van de onlinetest aangeeft dat je goede kans maakt om de officiële Mensa toelatingstest te halen, volgt automatisch informatie over deelnemen aan de eindtest op je scherm. 

Locatie en kosten 

De officiële toelatingstest van Mensa Nederland is een geijkte (gestandaardiseerde) intelligentietest. Deze wordt onder verantwoordelijkheid van een erkend psycholoog afgenomen op een plek in Nederland waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd de test afleggen. Je ziet de beschikbare data en locaties na het afronden van de onlinetest. De kosten voor deze test op locatie vind je in het overzicht hiernaast. 

IQ-score

De score van een officiële toelatingstest van Mensa geeft antwoord op de vraag hoe intelligent jij bent. Dit is uitgedrukt in IQ-scores van de gebruikte tests en percentielen. (Voor uitleg over percentielen klik hier.) De psycholoog geeft alleen aan jou je eigen uitslag door, niet aan Mensa. 

Toelatingsvoorwaarde Mensa

Als de uitslag van de officiële toelatingstest aangeeft dat je lid kunt worden, geeft de testpsycholoog jouw NAW-gegevens door aan Mensa. De uitslag van jouw IQ-score wordt niet aan Mensa doorgegeven.

Faalangst

De Mensa Toelatingstest kan een spannende gebeurtenis zijn. Faalangst kan daarin een belemmerende factor zijn. Mensa wil mensen die aantoonbaar last hebben van faalangst de mogelijkheid bieden in een veilige omgeving een eerlijke kans te krijgen zo goed mogelijk te presteren op de toelatingstest. Daarvoor zijn speciale faalangstsessies ontworpen. Wil je hiervan gebruik maken, lees dan de informatie over deze faalangstsessies.

Wees welkom!

Mensa nodigt iedereen die aan de toelatingsvoorwaarde voldoet uit om lid te worden.