Doe de onlinetest

Om te kijken of je wellicht in aanmerking komt voor het lidmaatschap van Mensa, kun je de onlinetest doen. Het resultaat van de onlinetest is geldig vanaf ongeveer vijftien jaar. Deze onlinetest geeft een indicatie over je slagingskans bij de officiële eindtest van Mensa.

De onlinetest is niet geschikt om een IQ-score te geven. De uitslag van een officiële testzitting van Mensa geeft je wél een antwoord op de vraag hoe intelligent je bent, uitgedrukt in IQ-scores van de gebruikte tests en percentielen (voor uitleg over percentielen klik hier).

 

Neem de tijd

De richttijd voor het maken van deze test is 20 minuten. Houd er rekening mee dat de test ook voor zeer intelligente mensen moeilijk kan zijn! Als je de onlinetest dus moeilijk vindt, wil dat niet zeggen dat je hem niet goed zult maken. Volg je eigen tempo, maar houd de verstreken tijd in de gaten. De gebruikte tijd weegt mee bij de indicatie die we verstrekken na afloop. De onlinetest bevat een beveiliging tegen het omzeilen van de tijdsbeperking. 

 

Begin de test nu 

Als je wilt beginnen, klik dan op de onderstaande knop. Je krijgt vervolgens één keer de kans de test te doen. Na ongeveer een dag kun je opnieuw proberen de onlinetest te maken. Druk tijdens de test niet op Back (terug), Reload (verversen) of Enter/Return.

 

Copyright 

Over de vragen en antwoorden van de onlinetest of over aantallen fouten van een gemaakte onlinetest, is geen correspondentie mogelijk. Het copyright op het geheel van de onlinetest en bijbehorende webpagina's, waaronder de inhoud van de vragen, de antwoorden en de vormgeving, berust bij de Vereniging Mensa Nederland. Nadruk en vermenigvuldiging zijn verboden.